Publikationer & Rapporter i urval

Social character och ledningsfilosofi – ett sätt att se på och förstå det dynamiska och funktionella sambandet mellan strukturer – traditioner – människor – arbetsinnehåll i organisationer
JE. Rendahl, L. Bergqvist
1984, FArådet, Stockholm

Företaget – chefen – alkoholisten. Belysning av företags dominerande värderingar, organisationskultur och ledarskap sett ur relationen chefen och alkoholisten
JE. Rendahl, I. B. Drejhammar
1985, FArådet, Stockholm

Ledare för Sverige
A. Edström, M. Maccoby, JE. Rendahl, L. Strömberg
1985, Liber, Malmö

Leadership and Corporate Development. The Case of the Scandinavian Airlines System (SAS)
A. Edström, L. E. Norbäck, JE. Rendahl
1985, Harvard Business School

Gesellschafts-charakter und Partizipatorische Socialforschung
M. Maccoby, R. Margolies, JE. Rendahl
1985, Internationale Erich-Fromm-Gesellschaft, Tübingen

Realities and Fantasies in Leadership – The case of Lars, Ole and Rangvald
A. Edström, L. E. Norbäck, JE. Rendahl
1986, International Symposium on Leadership Practices in Management at Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Montreal

Tre Generaldirektörer – En metod att förstå ledare och deras strategier
JE. Rendahl
1987, FArådet, Stockholm

Byråkraten – Systemets fånge, väktare eller förnyare?
JE. Rendahl
1988, Arbetsmiljöfonden, Stockholm

Doktrinskiftet – Nya ideal i svenskt ledarskap
A. Edström, JE. Rendahl, m.fl.
1988, Svenska Dagbladet, FArådet, Stockholm

Förnyelsens ledarskap. SAS utveckling från flygbolag till reseföretag
A. Edström, L. E. Norbäck, JE. Rendahl
1989, Nordstedts. Stockholm

Wirtschafts-Wikinger, Kap. 5 „Die produktiven Wertungen“
JE. Rendahl
1990, ECON Verlag, Düsseldorf, Wien u. New York

Transforming the Public Sector,
JE. Rendahl, FArådet Stockholm 1990. Anpassad version ingår i: Sweden at the Edge: Lessons for American and Swedish Managers,
M. Maccoby (ed.) 1991, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

Arbetets Drivkrafter – existentiellt värde och auktoritetsorientering
JE. Rendahl
1992, Doktorsavhandling, Lunds Universitet och FArådet, Stockholm

Varför engagera sig i Rädda Barnen? – Motiv, argument och drivkrafter bakom medlemmarnas engagemang
M. Rendahl, JE. Rendahl
1992, Kundvärden AB, Stockholm

SAF – intressant för vem? – Värderingar och drivkrafter hos dagens och morgondagens företagare – En plattform för förnyelse
M. Rendahl, JE. Rendahl
1992, Kundvärden AB, Stockholm

Mitt adoptionscentrum – Värderingar och drivkrafter bakom ledningens och personalens engagemang för Adoptionscentrum, Del 1
M. Rendahl, JE. Rendahl
1993 Kundvärden AB, Stockholm

Adoptionscentrum – centrum för vad och för vem
Värderingar och drivkrafter bakom medlemmars engagemang för Adoptionscentrum, Del 2
M. Rendahl, JE. Rendahl
1993, Kundvärden AB, Stockholm

Legacy Programme 1993, Världsnaturfonden WWF
M. Rendahl, JE. Rendahl
1993, Kundvärden AB, Stockholm

Nyttan med ARBIO – från min horisont sett – Fyra olika värderingsperspektiv på medlemsnytta
M. Rendahl, JE. Rendahl
1993, Kundvärden AB, Stockholm

Varför engagera sig i EMILIA – Värderingar och drivkrafter bakom kvinnliga lantbrukares engagemang för EMILIA
M. Rendahl, JE. Rendahl
1993, Kundvärden AB, Stockholm

Givandets drivkrafter – värderingar och drivkrafter hos Lutherhjälpens givare – idag och imorgon
M. Rendahl, JE. Rendahl
1994, Kundvärden AB, Stockholm

Ett företag i förändring från plan- till marknadsekonomi – Exemplet Zwus
JE. Rendahl, A. Smela
1994, VIS Strategi AB, Warszawa och Stockholm

“Sveriges bönder på väg…” – Värderingar och drivkrafter bakom LRF-medlemmarnas engagemang för miljön och LRF
M. Rendahl, JE. Rendahl
1995, Kundvärden AB, Stockholm

Drivkrafter i näringslivet – En tillämpning av Rendahlsmodellen på två ledningsgrupper i mogen respektive expansiv bransch
T. Henriksson
1995, Psykologexamen, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Företagskultur och alkohol
JE. Rendahl
1995, Alkohol, droger och chefens ansvar, SAF, Stockholm

Att förändra och leda morgondagens arbete
JE. Rendahl
1995, VIS Strategi AB, Stockholm
(translated to Russian) Graphic System, Gothenburg 1997

Värderingar som konkurrensmedel – en värderingsanalys av drivkrafter, behov och beteenden hos kunder som ringt till Telia Näras kundtjänst
M. Rendahl, JE. Rendahl
1997, Kundvärden AB, Stockholm

Värderingar som konkurrensmedel – en värderingsanlys av läkare för Apoteket AB
M. Rendahl, JE. Rendahl
1999, Kundvärden AB, Stockholm

VISDirekt™ – Rapport av en ögonblicksbild av värderingar och arbetsklimat på Vattenfalls Kundservicehus
M. Rendahl, JE. Rendahl
2001, Kundvärden AB, Stockholm

De nio drivkrafterna och nio olika skäl till att vilja vara läkare – en tillämpning av Rendahlmodellen
M. Rendahl, JE. Rendahl
2003, Kundvärden AB, Stockholm

Ledarutveckling med värderingar – en handledning
ingår i Demonstratorprojektet Företag och Människa
JE. Rendahl
2004, Univa AB vid Lunds Universitet

Arbetsorganisation och individfaktorer – en studie av drivkrafter och värderingar hos förskolepersonal
JE. Rendahl
2005, VIS Strategi AB, Stockholm

Bondens själ – och LRF:s utmaning. En värderingsanalys av vad som ger mening och framtidstro åt LRF:s medlemmar
M. Rendahl, JE. Rendahl
2005, Kundvärden AB, Stockholm

Konsumentens röst – och medlemmarnas utmaning – En värderingsanalys av krävande stadskonsumenters syn på natur, bonde och mat
M. Rendahl, JE. Rendahl
2007, Kundvärden AB, Stockholm

Skydd och övervakning – En kvalitativ studie av flygresenärers upplevelse av säkerheten på Arlanda
JE. Rendahl
2007, FOI – avdelningen för försvarsanalys och VIS Strategi AB, Stockholm

Stolta ägare av små skogar – En värderingsanalys av olika skäl för att vara medlem eller inte vara medlem i LRF
M. Rendahl, JE. Rendahl
2008, Kundvärden AB, Stockholm

Publications in “Conference Proceedings”

EIASM’s 11th International Product Development Management Conference, Design to Deliver: The Challenge of International Integration, Dublin, Ireland, June 20-22, 2004.

Paper presented: What factors explain the degree of innovativeness in large, established firms and in fastgrowing firms – towards a new theory of management of innovation, co-authors: Professor Hector Perera, Professor Jan-Erik Rendahl, Associate Professor Stefan Schiller.