Michael Maccoby

Michael MaccobyMichael Maccoby, född 1933, är psykolog, psykoanalytiker och socialantropolog från USA. Hans tidiga träning inom psykoanalys fick han bland annat under åren han arbetade med Erich Fromm vid ”the Mexican Institute of Psychoanalysis”. Tillsammans genomförde de studien Social Character in a Mexican Village (1970).
Maccoby har arbetat i mer än 40 år med forskning och som konsult inom ledarskap och organisation åt såväl företag som myndigheter och offentliga organisationer. Han har undervisat vid flera universitet, bland annat vid Harvard University från vilket han har en Ph.D. i Socialpsykologi och där han även ansvarade för ”the Program on Technology, Public Policy and Human Development” mellan åren 1978-1990.

Sitt internationella erkännande har han fått främst för sina böcker inom ledarskap. Hans första och ett av hans mest uppmärksammade verk The Gamesman utkom 1976. Mellan 1973-2005 var Maccoby verksam i Sverige som konsult, forskare och föreläsare. Exempel på Maccoby’s arbete från den här tiden är Sweden at the Edge (1991) och Ledare för Sverige (1985).

Michael Maccoby blev min mentor och coach i början av min forskning om värderingar och jag inbjöds senare att skriva två böcker med honom som huvudredaktör. Mina samtal med Michael Maccoby om motstånd till förändringar kom att få en avgörande betydelse för mitt sökande att förstå mina egna bevekelsegrunder och självklart för mitt forskningsarbete. Jag hade haft svårt att tränga igenom och få grepp om de organisationsmedlemmar som bejakade och förstod betydelsen och vikten av en föreslagen nödvändig förändring men som indirekt motarbetar den. Den underliggande och omedvetna värderingskonflikten som ledde till motståndet var det som drev mig att forska vidare och gå till grunden med vad som skapar våra djupt liggande drivkrafter och värderingar.

Bibliografi i urval

1970, Fromm, E och Maccoby, M. Social Character in a Mexican Village. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1996.

1976, Maccoby, Michael. The Gamesman: The New Corporate Leaders. New York: Simon and Schuster. Svensk översättning: Spelaren – den nya företagsledaren, Askild & Kärnekull, Stockholm, 1978.

1985, Edström, Anders, Michael Maccoby, Lennart Strömberg, and Jan Erik Rendahl. Leadership for Sweden. Lund, Sweden: Liber.

1991, Maccoby, Michael, editor. Sweden At the Edge: Lessons For American and Swedish Managers. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Michael Maccoby’s egen officiella hemsida