Erich Fromm

Erich FrommErich Fromm (1900-1980), var psykolog och filosof med fokus på studiet av människan och människan i samhället ur ett psykoanalytiskt och socialpsykologiskt perspektiv.

Fromm föddes i Frankfurt i en judisk-ortodox familj. När nazistpartiet kom till makten i Tyskland tvingades han till Exil vilket till slut förde honom till USA och Colombia University 1934. Under tiden i USA var han verksam vid flera olika institutioner. 1950 flyttade han till Mexico City och grundade Mexican Psychoanalytic Institute där han också var verksam som professor fram till sin pensionering 1965.

Fromm myntade begreppet “social karaktär” för att förstå hur kulturen påverkade individernas karaktärsstruktur. Många av hans böcker har blivit mycket uppmärksammade. Den bok som påverkat min forskning mest är The Working Class in Weimar Germany som han skrev redan 1927 men som publicerades först 1980. Den metodik som tillämpades av Fromm i den studien har jag sedan själv utgått ifrån för att tränga in och förstå olika individers djupt liggande värderingar. Men även hans bok Social Character in a Mexican Village som han skrev tillsammans med Maccoby, där de beskriver tre olika typer av sociala karaktärer. Samtliga i byn hade samma yttre betingelser för sitt liv och sin försörjning men utifrån sina värderingar och sociala karaktär löser de sin livssituation på helt olika sätt.

Om Fromms verk i urval

Escape from freedom (1941) är något av en genombrottsbok för Fromm där han diskuterar de psykologiska orsakerna till de auktoritära, odemokratiska massrörelserna såsom nazismen som hotar en demokratisk utveckling. Fromms tes var att människan historiskt sett, ända sedan medeltiden, successivt lösgjort sig från tidigare auktoriteter. Det har inneburit framsteg, men upplevelsen av att vara en individ med ansvar för sitt eget liv har samtidigt gjort människan osäker och rädd för denna nya frihet. Detta utgör jordmån för auktoritära massrörelser som ger människor en (falsk) trygghetskänsla, menade han. För att möta detta bör det demokratiska samhället inte retirera utan istället agera för att lära människan att bära hennes nyvunna frihet. Detta är en bok som har mer än 60 år på nacken men budskapet är fortfarande aktuellt. Som psykolog värnar jag starkt för att individen ska få utveckla sin förmåga att vara aktiv och skapande samt till förmåga till att ge och ta kärlek. Fromm har det som definition på den produktiva människan. I kulturer, samhällen och organisationer som stödjer en sådan utveckling minskar jordmånen för all slags destruktivitet.

Bibliografi i urval

1941, Escape from Freedom. Farrar and Rinehart, New York
1964, The Heart of Man. Its Genius for Good and Evil. Harper and Row, New York.
1970, Fromm, E, Maccoby, M. Social Character in a Mexican Village. Englewood Cliffs, New Jersey.
1976, To Have or To Be, Harper and Row, New York.
1980, The Working Class in Weimar Germany, Berg Publishers Ltd, Warwichshire.