Forskning och Utveckling

Professor Jan Erik Rendahls forskning är baserad på humanistisk och psykologisk teori med rötter främst i Erich Fromms och Michael Maccobys teori om den sociala karaktären.

Det är en teoretisk modell – Rendahlmodellen™ – byggd på empirisk forskning om vad som ger livet och arbetet mening för människan.

Rendahls forskning ger ny och i flera avseenden omvälvande kunskap om människans djupgående drivkrafter och värderingar och hur dessa påverkar med vilka perspektiv och glasögon vi ser på omvärlden. Den vetenskapliga framväxten och dokumentationen av teorin finns dokumenterad i Rendahls doktorsavhandling, Arbetets Drivkrafter – existentiellt värde och auktoritetsorientering, JE. Rendahl, 1992, Doktorsavhandling, Lunds Universitet och FArådet, Stockholm.