Certifiering

Om Certifiering

Certifiering ger en långsiktig kvalitetssäkring för tillämpningar av Rendahlmodellen™ och VIS™-metoderna. Certifiering säkerställer att Rendahlmodellen™ används av individerna i deras praktiska arbete på ett sätt som bygger på den teoretiska modellens vetenskaplighet och beprövade erfarenhet.

Certifiering är garant för insikt och kvalitet

Den teoretiska bakgrunden till modellen är en öppen kunskap. Rendahlmodellen™ presenterades som doktorsavhandling i tillämpad psykologi vid Lund universitet 1992. Många konsulter och andra har därefter gjort egna verktyg som de marknadsför som varande baserade på denna teoretiska grund. Tyvärr har i flera fall, som har kommit till upphovsmannens kännedom, anpassningarna inte stämt eller ens kunnat relateras till modellens användningsområden. Tvärtom har det blivit direkta fel och modellen har sedan fått trä skott för andra, ej certifierade, tillämpares tillkortakommande.

Jan Erik Rendahl har som forskare och upphovsman velat säkerställa att kompetensen bibehålles och inte förflackas. Licens och certifiering tillkom som ett skydd av upphovsrätten och av de immateriella rättigheterna och som försäkring för de organisationer och företag som vill använda sig av Rendahlmodellen/Drivkraftsmodellen. Certifiering innebär att den certifierade under kvalitetssäkrad utbildning och träning bevisat sig ha den kunskap och insikt som krävs för att arbeta med Rendahlmodellen™ inom sitt arbetsområde.

Vem kan certifieras?

Rendahlmodellen™ bidrar på ett systematiskt sätt till en ny företagskultur. Modellen kan med framgång användas vid implementering av en organisations och företags vision och strategi. Den identifierar vilka värderingar som behöver tydliggöras för att stödja förändringsarbetet. Ledarskaps-, affärs- och produktutveckling och därtill relaterad kommunikation får en gemensam begreppsapparat som skapar förståelse för de nödvändiga förändringar som behövs.

För att säkerställa ett varaktigt resultat behöver organisationen/företaget ha en licens från Rendahlinstitutet. En licens om minst två år rekommenderas beroende på komplexiteten i förändringsbehovet. Inom ramen för en licens kan ett fruktbart arbete med att utbilda certifierade medarbetare äga rum. Värderingskompetens hos organisations-medlemmar i olika nyckelfunktioner har visat sig vara ett effektivt sätt för att få tillstånd önskade resultat och varaktig utveckling.

Giltiga licenser

Följande organisationer och företag har aktiva, giltiga, licenser från Rendahlinstitutet.

  • Kundvärden AB

  • ABB Sverige

  • Länsförsäkringar Skåne

  • LRF – Lantbrukarnas Riksförbund

Avslutade licenser

Följande organisationer och företag har tidigare haft licens att arbeta med Rendahlmodellen™ och specifika VIS™-metoder.

  • Telia Syd

  • Validation AB

  • Posten Sverige AB

  • OPENavigators AB